O ordinaci

MUDr. Yvona Ptoszková, narozena 6.11. 1965 v Uherském Hradišti, absolventka Gymnázia v Uherském Hradišti, v r. 1990 ukončeno studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno, atestace z dětského lékařství, atestace z endokrinologie. Specializovaná způsobilost v oboru Pediatrie,  Praktický lékař pro děti a dorost, Endokrinologie, Licence České lékařské komory, diplomy celoživotního vzdělávání.

20 let praxe na Dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice, nejprve jako sekundární lékař, pak jako samostatně pracující lékař na oddělení, na ambulanci dětské endokrinologie a diabetologie.

Stáže ve Fakultní nemocnici v Brno, FN Praha Motol, účast na vzdělávacích akcích pro lékaře v oboru dětské lékařství, endokrinologie, diabetologie, přednášková činnost. Služby na oddělení dětském, infekčním, novorozeneckém včetně JIP, LSPP pro děti a dorost. Svobodná, 1 dítě.

Marie Zapletalová (ordinace Hluk), narozena v roce 72, akreditovaná dětská sestra, dlouholetá praxe na dětském a novorozeneckém oddělení Uherskohradišťské nemocnici, pravidelná účast na odborných kurzech. Vdaná, 3 děti.

Bc. Lenka Stašková (ordinace Mařatice), narozena r. 1983, akreditovaná všeobecná sestra. Více než 10 let praxe v ordinaci PLDD a současně pracuje v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Vdaná, má 2 děti.

 

Čekárna

Ordinace