🙄 Upozornění   🙄

V pátek 15.11.2019 ordinace v Mařaticích otevřena od 11:00-13:00 a PŘÍTOMNA POUZE SESTRA!!!! 

V pondělí 18.11.2019 otevřeno

       v  HLUKU 8:00-10:00 přitomna bude zastupující lékařka (MUDr. Ehrenbergerová)

             v Mařaticích 11:30-14:00 – přitomna bude zastupující lékařka (MUDr. Melichárková) 

Prosíme rodiče dítěte, které má vyrážku-hlaste toto dopředu sestřičce a vyčkejte s dítětem mimo čekárnu – nejlépe v izolační místnosti. Děkujeme 

 Tiskopisy jako  „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“  (na  tábory, zotavovací akce, školy v přírodě atd.) a „Výpisy z  dokumentace“  NEVYSTAVUJEME NA POČKÁNÍ!

 

 💡 stále přijímáme nové pacienty  💡 

➡ Ve středu je v Hluku ordinace určena pro studenty a objednané pacienty, kteří BUDOU OŠETŘENI PŘEDNOSTNĚ!  ➡ 

DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY, POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!  (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

OMLUVENKY DO ŠKOLY                                                                                               Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon: Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat  k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech!      
              1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK