🙄 Upozornění   🙄

Z důvodu čerpání dovolené v týdnu 23.-27.9.2019 ordinace otevřeny následovně: 

Pondělí: 23.9.2019 Hluk: 7:00 – 9:30 ; Mařatice 11:30-14:00

Úterý 24.9.2019 Hluk: 9:30 – 11:00 -pouze poradna pro mimi, Mařatice ZAVŘENO

Středa 25.9.2019 Mařatice: 11:00-13:00  ; Hluk 15:30-17:00 JEN objednaní

Čtvrtek: 26.9.2019 Mařatice 7:30-10:00 ; Hluk ZAVŘENO-akutní ošetří Mařatice

Pátek: 27.9.2019 Hluk ZAVŘENO-akutní ošetří Mařatice ; Mařatice: 11:00-13:00

 

  Tiskopisy jako  „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“  (na  tábory, zotavovací akce, školy v přírodě atd.) a „Výpisy z  dokumentace“  NEVYSTAVUJEME NA POČKÁNÍ!

 

 💡 stále přijímáme nové pacienty  💡 

➡ Ve středu je v Hluku ordinace určena pro studenty a objednané pacienty, kteří BUDOU OŠETŘENI PŘEDNOSTNĚ!  ➡ 

DODRŽUJTE PROSÍM ORDINAČNÍ HODINY, POSLEDNÍ PACIENT BUDE OŠETŘEN  20 minut PŘED KONCEM ORDINACE.   Děti přicházející k očkování nejpozději 30 minut před koncem ordinace!  (Po každém očkování je vhodné zůstat v čekárně 20-30minut) 

OMLUVENKY DO ŠKOLY                                                                                               Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon: Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař  není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat  k důvodům  ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech!      
              1.11.2015 JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK